Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 a » 5 a » 6 a » 6 b » 7 a » 7 b » 8 a » 8 b

Plany nauczycieli

» Bąk K. » Biegun A. » Biel B. » Bieniek K. » Cielas M. » Dutka P. » Dyrlaga K. » Dzierżawa S. » Fiedor A. » Fijak-Stasica M. » Jamrocha B. » Kałuża M. » Kądziołka L. » Koch K. » Kosiec S. » Łukańko D. » Marek M. » Matlas K. » Mika-Pieczarka M. » Miodońska J. » Niewdana M. » Nosalik U. » Obrocka L. » Oczkowski R. » Olszowska B. » Piątek M. » Pniak K. » Popławska A. » Ramatowski J. » Satława K. » Sidor - Tomaszek K. » Skolarz E. » Socha M. » Trzeciak M. » Włodarczyk M. » Zontek A.

Plany różnych dzienników

» 1 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 2 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 3 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 3 b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 4a » Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 5a » Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 6a » Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 6b » Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 8a » Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 8b

Klasa 4 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 przyroda
4 a - Jamrocha B. (14)
wychowanie fizyczne
4 a-Ch - Kosiec S. (b2)
wychowanie fizyczne
4 a-Dz - Ramatowski J. (b1)
religia
4 a - Marek M. (14)
j.polski
4 a - Skolarz E. (14)
j.angielski
4 a-ji1 - Dyrlaga K. (15)
j.angielski
4 a-ji2 - Satława K. (14)
2 08:50-09:35 j.polski
4 a - Skolarz E. (14)
wychowanie fizyczne
4 a-Ch - Kosiec S. (b2)
wychowanie fizyczne
4 a-Dz - Ramatowski J. (b1)
matematyka
4 a - Biel B. (14)
muzyka
4 a - Fijak-Stasica M. (13)
j.polski
4 a - Skolarz E. (14)
3 09:45-10:30 informatyka
4 a-ji1 - Włodarczyk M. (0)
j.angielski
4 a-ji2 - Satława K. (14)
historia
4 a - Miodońska J. (14)
wychowanie fizyczne
4 a-Ch - Kosiec S. (k2)
wychowanie fizyczne
4 a-Dz - Ramatowski J. (s)
przyroda
4 a - Jamrocha B. (14)
wychowanie fizyczne
4 a-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
4 a-Dz - Ramatowski J. (k1)
4 10:35-11:20 j.angielski
4 a-ji1 - Dyrlaga K. (14)
informatyka
4 a-ji2 - Włodarczyk M. (0)
j.polski
4 a - Skolarz E. (14)
j.polski
4 a - Skolarz E. (14)
matematyka
4 a - Biel B. (14)
technika
4 a - Dzierżawa S. (14)
5 11:35-12:20 matematyka
4 a - Biel B. (14)
matematyka
4 a - Biel B. (14)
j.angielski
4 a-ji1 - Dyrlaga K. (15)
j.angielski
4 a-ji2 - Satława K. (14)
plastyka
4 a - Kałuża M. (14)
zajęcia z wychowawcą
4 a - Pniak K. (14)
6 12:35-13:20 wychowanie do życia w rodz.
4 a - Obrocka L. (14)
religia
4 a - Marek M. (14)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Klasa 5 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 muzyka
5 a - Fijak-Stasica M. (13)
j.polski
5 a - Kądziołka L. (6)
j.polski
5 a - Kądziołka L. (6)
technika
5 a - Dzierżawa S. (6)
2 08:50-09:35 matematyka
5 a - Cielas M. (6)
matematyka
5 a - Cielas M. (6)
religia
5 a - Marek M. (6)
j.angielski
5 a-ji1 - Sidor - Tomaszek K. (15)
j.angielski
5 a-ji2 - Satława K. (6)
informatyka
5 a-ji1 - Włodarczyk M. (0)
j.angielski
5 a-ji2 - Satława K. (6)
3 09:45-10:30 historia
5 a - Miodońska J. (6)
wychowanie fizyczne
5 a-Ch - Kosiec S. (b2)
wychowanie fizyczne
5 a-Dz - Bieniek K. (b6)
zajęcia z wychowawcą
5 a - Cielas M. (6)
matematyka
5 a - Cielas M. (6)
j.angielski
5 a-ji1 - Sidor - Tomaszek K. (15)
informatyka
5 a-ji2 - Włodarczyk M. (0)
4 10:35-11:20 j.angielski
5 a-ji1 - Sidor - Tomaszek K. (15)
j.angielski
5 a-ji2 - Satława K. (6)
wychowanie fizyczne
5 a-Ch - Kosiec S. (b2)
wychowanie fizyczne
5 a-Dz - Bieniek K. (b6)
j.polski
5 a - Kądziołka L. (6)
wychowanie fizyczne
5 a-Ch - Kosiec S. (k1)
wychowanie fizyczne
5 a-Dz - Bieniek K. (s)
matematyka
5 a - Cielas M. (6)
5 11:35-12:20 j.polski
5 a - Kądziołka L. (6)
religia
5 a - Marek M. (6)
geografia
5 a - Jamrocha B. (6)
biologia
5 a - Niewdana M. (6)
historia
5 a - Miodońska J. (6)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
5 a-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
5 a-Dz - Bieniek K. (k1)
plastyka
5 a - Kałuża M. (6)
wychowanie do życia w rodz.
5 a - Obrocka L. (6)
j.polski
5 a - Kądziołka L. (6)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Klasa 6 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 matematyka
6 a - Biel B. (3)
j.angielski
6 a - Sidor - Tomaszek K. (3)
zajęcia z wychowawcą
6 a - Kałuża M. (3)
muzyka
6 a - Fijak-Stasica M. (13)
matematyka
6 a - Biel B. (3)
2 08:50-09:35 religia
6 a - Fiedor A. (3)
biologia
6 a - Niewdana M. (3)
religia
6 a - Fiedor A. (3)
matematyka
6 a - Biel B. (3)
technika
6 a - Dzierżawa S. (3)
3 09:45-10:30 j.polski
6 a - Kądziołka L. (3)
j.polski
6 a - Kądziołka L. (3)
matematyka
6 a - Biel B. (3)
j.polski
6 a - Kądziołka L. (3)
j.polski
6 a - Kądziołka L. (3)
4 10:35-11:20 historia
6 a - Miodońska J. (3)
historia
6 a - Miodońska J. (3)
wychowanie fizyczne
6 a-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k1)
j.angielski
6 a - Sidor - Tomaszek K. (3)
wychowanie fizyczne
6 a-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k1)
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
6 a-Ch - Kosiec S. (k2)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k1)
plastyka
6 a - Kałuża M. (3)
j.polski
6 a - Kądziołka L. (3)
geografia
6 a - Jamrocha B. (15)
j.angielski
6 a - Sidor - Tomaszek K. (3)
6 12:35-13:20 informatyka
6 a-i2,6b-i2 - Włodarczyk M. (0)
informatyka
6 a-i1 - Włodarczyk M. (0)
wychowanie fizyczne
6 a-Ch - Kosiec S. (k1)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k2)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Klasa 6 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
6 b - Obrocka L. (9)
biologia
6 b - Niewdana M. (9)
geografia
6 b - Jamrocha B. (15)
j.angielski
6 b - Sidor - Tomaszek K. (9)
j.polski
6 b - Mika-Pieczarka M. (9)
2 08:50-09:35 j.polski
6 b - Mika-Pieczarka M. (9)
matematyka
6 b - Biel B. (9)
j.angielski
6 b - Sidor - Tomaszek K. (9)
historia
6 b - Miodońska J. (9)
historia
6 b - Miodońska J. (9)
3 09:45-10:30 religia
6 b - Fiedor A. (9)
j.angielski
6 b - Sidor - Tomaszek K. (9)
j.polski
6 b - Mika-Pieczarka M. (9)
muzyka
6 b - Fijak-Stasica M. (13)
technika
6 b - Dzierżawa S. (9)
4 10:35-11:20 matematyka
6 b - Biel B. (9)
plastyka
6 b - Kałuża M. (9)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k1)
wychowanie fizyczne
6 b-Ch - Ramatowski J. (k2)
j.polski
6 b - Mika-Pieczarka M. (9)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k1)
wychowanie fizyczne
6 b-Ch - Ramatowski J. (k2)
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k1)
wychowanie fizyczne
6 b-Ch - Ramatowski J. (s)
j.polski
6 b - Mika-Pieczarka M. (9)
matematyka
6 b - Biel B. (9)
matematyka
6 b - Biel B. (9)
6 12:35-13:20 informatyka
6 a-i2,6b-i2 - Włodarczyk M. (0)
informatyka
6 b-i1 - Włodarczyk M. (0)
religia
6 b - Fiedor A. (9)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz - Bieniek K. (k2)
wychowanie fizyczne
6 b-Ch - Ramatowski J. (s)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Klasa 7 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.polski
7 a - Skolarz E. (4)
informatyka
7 a-i1 - Włodarczyk M. (0)
j.angielski
7 a - Sidor - Tomaszek K. (4)
matematyka
7 a - Biel B. (4)
j.polski
7 a - Skolarz E. (4)
2 08:50-09:35 fizyka
7 a - Biel B. (4)
j.polski
7 a - Skolarz E. (4)
geografia
7 a - Jamrocha B. (15)
religia
7 a - Oczkowski R. (4)
matematyka
7 a - Biel B. (4)
3 09:45-10:30 geografia
7 a - Jamrocha B. (15)
matematyka
7 a - Biel B. (4)
chemia
7 a - Piątek M. (1)
fizyka
7 a - Biel B. (4)
historia
7 a - Miodońska J. (4)
4 10:35-11:20 religia
7 a - Oczkowski R. (4)
j.niemiecki
7 a - Bąk K. (4)
biologia
7 a - Niewdana M. (4)
j.polski
7 a - Skolarz E. (4)
j.angielski
7 a - Sidor - Tomaszek K. (4)
5 11:35-12:20 muzyka
7 a - Fijak-Stasica M. (13)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (k1)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (s)
j.polski
7 a - Skolarz E. (4)
historia
7 a - Miodońska J. (4)
biologia
7 a - Niewdana M. (4)
6 12:35-13:20 j.angielski
7 a - Sidor - Tomaszek K. (4)
plastyka
7 a - Kałuża M. (4)
matematyka
7 a - Biel B. (4)
j.niemiecki
7 a - Bąk K. (4)
zajęcia z wychowawcą
7 a - Sidor - Tomaszek K. (4)
7 13:30-14:15 chemia
7 a - Piątek M. (1)
informatyka
7 a-i2 - Włodarczyk M. (0)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (k1)
8 14:20-15:05 wychowanie do życia w rodz.
7 a - Obrocka L. (4)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (s)

Klasa 7 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 historia
7 b - Miodońska J. (1)
religia
7 b - Oczkowski R. (1)
fizyka
7 b - Biel B. (1)
religia
7 b - Oczkowski R. (1)
historia
7 b - Miodońska J. (1)
2 08:50-09:35 geografia
7 b - Jamrocha B. (15)
j.niemiecki
7 b-ji1 - Bąk K. (1)
j.angielski
7 b-ji2 - Sidor - Tomaszek K. (15)
biologia
7 b - Niewdana M. (1)
informatyka
7 b-ji1 - Włodarczyk M. (0)
j.niemiecki
7 b-ji2 - Bąk K. (1)
j.polski
7 b - Mika-Pieczarka M. (1)
3 09:45-10:30 j.polski
7 b - Mika-Pieczarka M. (7)
j.polski
7 b - Mika-Pieczarka M. (1)
j.angielski
7 b-ji1 - Satława K. (14)
j.angielski
7 b-ji2 - Sidor - Tomaszek K. (2)
j.niemiecki
7 b-ji1 - Bąk K. (1)
informatyka
7 b-ji2 - Włodarczyk M. (0)
zajęcia z wychowawcą
7 b - Mika-Pieczarka M. (1)
4 10:35-11:20 matematyka
7 b - Cielas M. (1)
matematyka
7 b - Cielas M. (1)
chemia
7 b - Piątek M. (1)
geografia
7 b - Jamrocha B. (15)
fizyka
7 b - Biel B. (1)
5 11:35-12:20 j.angielski
7 b-ji1 - Satława K. (1)
j.angielski
7 b-ji2 - Sidor - Tomaszek K. (15)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (k1)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (s)
plastyka
7 b - Kałuża M. (1)
matematyka
7 b - Cielas M. (1)
matematyka
7 b - Cielas M. (1)
6 12:35-13:20 chemia
7 b - Piątek M. (1)
j.angielski
7 b-ji1 - Satława K. (1)
j.niemiecki
7 b-ji2 - Bąk K. (15)
j.polski
7 b - Mika-Pieczarka M. (1)
j.polski
7 b - Mika-Pieczarka M. (1)
biologia
7 b - Niewdana M. (1)
7 13:30-14:15 muzyka
7 b - Fijak-Stasica M. (13)
wychowanie do życia w rodz.
7 b - Obrocka L. (1)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (k1)
8 14:20-15:05 wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz - Bieniek K. (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch - Ramatowski J. (s)

Klasa 8 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.polski
8 a - Mika-Pieczarka M. (2)
biologia
8 a - Niewdana M. (2)
informatyka
8 a-i1 - Włodarczyk M. (0)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (k1)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (s)
2 08:50-09:35 edu. dla bezp.
8 a - Dzierżawa S. (2)
historia
8 a - Miodońska J. (2)
j.angielski
8 a - Satława K. (2)
matematyka
8 a - Cielas M. (2)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (k1)
3 09:45-10:30 matematyka
8 a - Cielas M. (2)
religia
8 a - Oczkowski R. (2)
geografia
8 a - Jamrocha B. (15)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (k1)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (s)
fizyka
8 a - Biel B. (2)
4 10:35-11:20 chemia
8 a - Piątek M. (2)
zajęcia z wychowawcą
8 a - Włodarczyk M. (2)
matematyka
8 a - Cielas M. (2)
j.niemiecki
8 a - Bąk K. (2)
j.polski
8 a - Mika-Pieczarka M. (2)
5 11:35-12:20 religia
8 a - Oczkowski R. (2)
j.niemiecki
8 a - Bąk K. (2)
j.polski
8 a - Mika-Pieczarka M. (2)
j.polski
8 a - Mika-Pieczarka M. (2)
j.angielski
8 a - Satława K. (2)
6 12:35-13:20 j.angielski
8 a - Satława K. (2)
j.polski
8 a - Mika-Pieczarka M. (2)
chemia
8 a - Piątek M. (2)
historia
8 a - Miodońska J. (2)
matematyka
8 a - Cielas M. (2)
7 13:30-14:15 wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (k1)
wos
8 a - Miodońska J. (2)
fizyka
8 a - Biel B. (2)
informatyka
8 a-i2,8b-i2 - Włodarczyk M. (0)
wos
8 a - Miodońska J. (2)
8 14:20-15:05 doradztwo zawodowe
8 a - Biegun A. (2)

Klasa 8 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 matematyka
8 b - Cielas M. (7)
j.niemiecki
8 b - Bąk K. (7)
j.angielski
8 b - Satława K. (7)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (k1)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (s)
2 08:50-09:35 historia
8 b - Miodońska J. (7)
religia
8 b - Oczkowski R. (7)
matematyka
8 b - Cielas M. (7)
j.polski
8 b - Kądziołka L. (7)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (k1)
3 09:45-10:30 chemia
8 b - Piątek M. (1)
matematyka
8 b - Cielas M. (7)
j.polski
8 b - Kądziołka L. (7)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (k1)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (s)
matematyka
8 b - Cielas M. (7)
4 10:35-11:20 j.polski
8 b - Kądziołka L. (7)
j.polski
8 b - Kądziołka L. (7)
fizyka
8 b - Biel B. (7)
wos
8 b - Miodońska J. (7)
j.angielski
8 b - Satława K. (7)
5 11:35-12:20 biologia
8 b - Niewdana M. (7)
j.angielski
8 b - Satława K. (7)
chemia
8 b - Piątek M. (7)
j.niemiecki
8 b - Bąk K. (7)
j.polski
8 b - Kądziołka L. (7)
6 12:35-13:20 religia
8 b - Oczkowski R. (7)
wos
8 b - Miodońska J. (7)
zajęcia z wychowawcą
8 b - Kądziołka L. (7)
geografia
8 b - Jamrocha B. (15)
historia
8 b - Miodońska J. (7)
7 13:30-14:15 wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch - Kosiec S. (s)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz - Sidor - Tomaszek K. (k1)
doradztwo zawodowe
8 b - Biegun A. (7)
informatyka
8 b-i1 - Włodarczyk M. (0)
informatyka
8 a-i2,8b-i2 - Włodarczyk M. (0)
fizyka
8 b - Biel B. (7)
8 14:20-15:05 edu. dla bezp.
8 b - Dzierżawa S. (7)

Nauczyciel Bąk Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.niemiecki
8 b (7)
2 08:50-09:35 j.niemiecki
7 b-ji1 (1)
j.niemiecki
7 b-ji2 (1)
3 09:45-10:30 j.niemiecki
7 b-ji1 (1)
4 10:35-11:20 j.niemiecki
7 a (4)
j.niemiecki
8 a (2)
5 11:35-12:20 j.niemiecki
8 a (2)
j.niemiecki
8 b (7)
6 12:35-13:20 j.niemiecki
7 b-ji2 (15)
j.niemiecki
7 a (4)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Biegun Agata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15 doradztwo zawodowe
8 b (7)
8 14:20-15:05 doradztwo zawodowe
8 a (2)

Nauczyciel Biel Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 matematyka
6 a (3)
fizyka
7 b (1)
matematyka
7 a (4)
matematyka
6 a (3)
2 08:50-09:35 fizyka
7 a (4)
matematyka
6 b (9)
matematyka
4 a (14)
matematyka
6 a (3)
matematyka
7 a (4)
3 09:45-10:30 matematyka
7 a (4)
matematyka
6 a (3)
fizyka
7 a (4)
fizyka
8 a (2)
4 10:35-11:20 matematyka
6 b (9)
fizyka
8 b (7)
matematyka
4 a (14)
fizyka
7 b (1)
5 11:35-12:20 matematyka
4 a (14)
matematyka
4 a (14)
matematyka
6 b (9)
matematyka
6 b (9)
6 12:35-13:20 matematyka
7 a (4)
7 13:30-14:15 fizyka
8 a (2)
fizyka
8 b (7)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Bieniek Klaudiusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
5 a-Dz (b6)
4 10:35-11:20 wychowanie fizyczne
5 a-Dz (b6)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz (k1)
wychowanie fizyczne
5 a-Dz (s)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz (k1)
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz (k1)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz (s)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
5 a-Dz (k1)
wychowanie fizyczne
6 a-Dz,6b-Dz (k2)
7 13:30-14:15 wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz (k1)
8 14:20-15:05 wychowanie fizyczne
7 a-Dz,7b-Dz (s)

Nauczyciel Cielas Marta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 matematyka
8 b (7)
2 08:50-09:35 matematyka
5 a (6)
matematyka
5 a (6)
matematyka
8 b (7)
matematyka
8 a (2)
3 09:45-10:30 matematyka
8 a (2)
matematyka
8 b (7)
zajęcia z wychowawcą
5 a (6)
matematyka
5 a (6)
matematyka
8 b (7)
4 10:35-11:20 matematyka
7 b (1)
matematyka
7 b (1)
matematyka
8 a (2)
matematyka
5 a (6)
5 11:35-12:20 matematyka
7 b (1)
matematyka
7 b (1)
6 12:35-13:20 matematyka
8 a (2)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Dutka Paulina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Dyrlaga Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.angielski
4 a-ji1 (15)
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20 j.angielski
4 a-ji1 (14)
5 11:35-12:20 j.angielski
4 a-ji1 (15)
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Dzierżawa Sabina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 technika
5 a (6)
2 08:50-09:35 edu. dla bezp.
8 a (2)
technika
6 a (3)
3 09:45-10:30 technika
6 b (9)
4 10:35-11:20 technika
4 a (14)
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05 edu. dla bezp.
8 b (7)

Nauczyciel Fiedor Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35 religia
6 a (3)
religia
6 a (3)
3 09:45-10:30 religia
6 b (9)
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20 religia
6 b (9)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Fijak-Stasica Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 muzyka
5 a (13)
muzyka
6 a (13)
2 08:50-09:35 muzyka
4 a (13)
3 09:45-10:30 muzyka
6 b (13)
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20 muzyka
7 a (13)
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15 muzyka
7 b (13)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Jamrocha Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 przyroda
4 a (14)
geografia
6 b (15)
2 08:50-09:35 geografia
7 b (15)
geografia
7 a (15)
3 09:45-10:30 geografia
7 a (15)
geografia
8 a (15)
przyroda
4 a (14)
4 10:35-11:20 geografia
7 b (15)
5 11:35-12:20 geografia
5 a (6)
geografia
6 a (15)
6 12:35-13:20 geografia
8 b (15)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Kałuża Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
6 a (3)
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20 plastyka
6 b (9)
5 11:35-12:20 plastyka
6 a (3)
plastyka
7 b (1)
plastyka
4 a (14)
6 12:35-13:20 plastyka
7 a (4)
plastyka
5 a (6)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Kądziołka Lucyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.polski
5 a (6)
j.polski
5 a (6)
2 08:50-09:35 j.polski
8 b (7)
3 09:45-10:30 j.polski
6 a (3)
j.polski
6 a (3)
j.polski
8 b (7)
j.polski
6 a (3)
j.polski
6 a (3)
4 10:35-11:20 j.polski
8 b (7)
j.polski
8 b (7)
j.polski
5 a (6)
5 11:35-12:20 j.polski
5 a (6)
j.polski
6 a (3)
j.polski
8 b (7)
6 12:35-13:20 zajęcia z wychowawcą
8 b (7)
j.polski
5 a (6)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Koch Klaudia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Kosiec Seweryn - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 a-Ch (b2)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch (k1)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
4 a-Ch (b2)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch (s)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
5 a-Ch (b2)
wychowanie fizyczne
4 a-Ch (k2)
wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch (k1)
wychowanie fizyczne
4 a-Ch (s)
4 10:35-11:20 wychowanie fizyczne
5 a-Ch (b2)
wychowanie fizyczne
6 a-Ch (s)
wychowanie fizyczne
5 a-Ch (k1)
wychowanie fizyczne
6 a-Ch (s)
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
6 a-Ch (k2)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
5 a-Ch (s)
wychowanie fizyczne
6 a-Ch (k1)
7 13:30-14:15 wychowanie fizyczne
8 a-Ch,8b-Ch (s)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Łukańko Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Marek Michał - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 religia
4 a (14)
2 08:50-09:35 religia
5 a (6)
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20 religia
5 a (6)
6 12:35-13:20 religia
4 a (14)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Matlas Klaudia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Mika-Pieczarka Marcelina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.polski
8 a (2)
j.polski
6 b (9)
2 08:50-09:35 j.polski
6 b (9)
j.polski
7 b (1)
3 09:45-10:30 j.polski
7 b (7)
j.polski
7 b (1)
j.polski
6 b (9)
zajęcia z wychowawcą
7 b (1)
4 10:35-11:20 j.polski
6 b (9)
j.polski
8 a (2)
5 11:35-12:20 j.polski
6 b (9)
j.polski
8 a (2)
j.polski
8 a (2)
6 12:35-13:20 j.polski
8 a (2)
j.polski
7 b (1)
j.polski
7 b (1)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Miodońska Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 historia
7 b (1)
historia
7 b (1)
2 08:50-09:35 historia
8 b (7)
historia
8 a (2)
historia
6 b (9)
historia
6 b (9)
3 09:45-10:30 historia
5 a (6)
historia
4 a (14)
historia
7 a (4)
4 10:35-11:20 historia
6 a (3)
historia
6 a (3)
wos
8 b (7)
5 11:35-12:20 historia
7 a (4)
historia
5 a (6)
6 12:35-13:20 wos
8 b (7)
historia
8 a (2)
historia
8 b (7)
7 13:30-14:15 wos
8 a (2)
wos
8 a (2)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Niewdana Martyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 biologia
6 b (9)
biologia
8 a (2)
2 08:50-09:35 biologia
6 a (3)
biologia
7 b (1)
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20 biologia
7 a (4)
5 11:35-12:20 biologia
8 b (7)
biologia
5 a (6)
biologia
7 a (4)
6 12:35-13:20 biologia
7 b (1)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Nosalik Urszula - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Obrocka Lucyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
6 b (9)
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20 wychowanie do życia w rodz.
4 a (14)
wychowanie do życia w rodz.
5 a (6)
7 13:30-14:15 wychowanie do życia w rodz.
7 b (1)
8 14:20-15:05 wychowanie do życia w rodz.
7 a (4)

Nauczyciel Oczkowski Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 religia
7 b (1)
religia
7 b (1)
2 08:50-09:35 religia
8 b (7)
religia
7 a (4)
3 09:45-10:30 religia
8 a (2)
4 10:35-11:20 religia
7 a (4)
5 11:35-12:20 religia
8 a (2)
6 12:35-13:20 religia
8 b (7)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Olszowska Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Piątek Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30 chemia
8 b (1)
chemia
7 a (1)
4 10:35-11:20 chemia
8 a (2)
chemia
7 b (1)
5 11:35-12:20 chemia
8 b (7)
6 12:35-13:20 chemia
7 b (1)
chemia
8 a (2)
7 13:30-14:15 chemia
7 a (1)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Pniak Kinga - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20 zajęcia z wychowawcą
4 a (14)
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Popławska Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Ramatowski Janusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 a-Dz (b1)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
4 a-Dz (b1)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
4 a-Dz (s)
wychowanie fizyczne
4 a-Dz (k1)
4 10:35-11:20 wychowanie fizyczne
6 b-Ch (k2)
wychowanie fizyczne
6 b-Ch (k2)
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
6 b-Ch (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch (k1)
6 12:35-13:20 wychowanie fizyczne
6 b-Ch (s)
7 13:30-14:15 wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch (s)
wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch (s)
8 14:20-15:05 wychowanie fizyczne
7 a-Ch,7b-Ch (s)

Nauczyciel Satława Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.angielski
8 b (7)
j.angielski
4 a-ji2 (14)
2 08:50-09:35 j.angielski
8 a (2)
j.angielski
5 a-ji2 (6)
j.angielski
5 a-ji2 (6)
3 09:45-10:30 j.angielski
4 a-ji2 (14)
j.angielski
7 b-ji1 (14)
4 10:35-11:20 j.angielski
5 a-ji2 (6)
j.angielski
8 b (7)
5 11:35-12:20 j.angielski
7 b-ji1 (1)
j.angielski
8 b (7)
j.angielski
4 a-ji2 (14)
j.angielski
8 a (2)
6 12:35-13:20 j.angielski
8 a (2)
j.angielski
7 b-ji1 (1)
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Sidor - Tomaszek Kamilla - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.angielski
6 a (3)
j.angielski
7 a (4)
j.angielski
6 b (9)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz (s)
2 08:50-09:35 j.angielski
7 b-ji2 (15)
j.angielski
6 b (9)
j.angielski
5 a-ji1 (15)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz (k1)
3 09:45-10:30 j.angielski
6 b (9)
j.angielski
7 b-ji2 (2)
wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz (s)
j.angielski
5 a-ji1 (15)
4 10:35-11:20 j.angielski
5 a-ji1 (15)
j.angielski
6 a (3)
j.angielski
7 a (4)
5 11:35-12:20 j.angielski
7 b-ji2 (15)
j.angielski
6 a (3)
6 12:35-13:20 j.angielski
7 a (4)
zajęcia z wychowawcą
7 a (4)
7 13:30-14:15 wychowanie fizyczne
8 a-Dz,8b-Dz (k1)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Skolarz Ewa - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 j.polski
7 a (4)
j.polski
4 a (14)
j.polski
7 a (4)
2 08:50-09:35 j.polski
4 a (14)
j.polski
7 a (4)
j.polski
4 a (14)
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20 j.polski
4 a (14)
j.polski
4 a (14)
j.polski
7 a (4)
5 11:35-12:20 j.polski
7 a (4)
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Socha Marta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Trzeciak Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Nauczyciel Włodarczyk Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45 informatyka
7 a-i1 (0)
informatyka
8 a-i1 (0)
2 08:50-09:35 informatyka
7 b-ji1 (0)
informatyka
5 a-ji1 (0)
3 09:45-10:30 informatyka
4 a-ji1 (0)
informatyka
7 b-ji2 (0)
informatyka
5 a-ji2 (0)
4 10:35-11:20 informatyka
4 a-ji2 (0)
zajęcia z wychowawcą
8 a (2)
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20 informatyka
6 a-i2,6b-i2 (0)
informatyka
6 b-i1 (0)
informatyka
6 a-i1 (0)
7 13:30-14:15 informatyka
7 a-i2 (0)
informatyka
8 b-i1 (0)
informatyka
8 a-i2,8b-i2 (0)
8 14:20-15:05

Nauczyciel Zontek Agata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:00-07:45
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:35-11:20
5 11:35-12:20
6 12:35-13:20
7 13:30-14:15
8 14:20-15:05

Dziennik 1 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Dutka P. (12)
10:35-11:20
wychowanie fizyczne
Ramatowski J. (s)
11:35-12:20
religia
Fiedor A. (12)
08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Dutka P. (12)
09:45-10:30
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
1 a-i2
09:45-10:30
j.angielski
Satława K. (12)
1 a-i1
10:35-11:20
wychowanie fizyczne
Ramatowski J. (s)
08:00-08:45
religia
Fiedor A. (12)
08:50-09:35
wychowanie fizyczne
Ramatowski J. (s)
09:45-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Dutka P. (12)
08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Dutka P. (12)
10:35-11:20
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
1 a-i1
10:35-11:20
j.angielski
Dyrlaga K. (12)
1 a-i2
11:35-12:20
edukacja muzyczna
Fijak-Stasica M. (13)
08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Dutka P. (12)
09:45-10:30
j.angielski
Dyrlaga K. (13)
1 a-i2
09:45-10:30
j.angielski
Satława K. (12)
1 a-i1
10:35-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Dutka P. (12)

Dziennik 2 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (11)
10:35-11:20
religia
Fiedor A. (11)
11:35-12:20
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
2 a-i1
08:00-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (11)
08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (11)
09:45-10:30
j.angielski
Dyrlaga K. (11)
10:35-11:20
religia
Fiedor A. (11)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (11)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (s)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (11)
10:35-11:20
edukacja muzyczna
Fijak-Stasica M. (13)
11:35-12:20
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
2 a-i2
08:00-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Koch K. (11)
11:35-12:20
j.angielski
Dyrlaga K. (11)

Dziennik 3 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Olszowska B. (8)
09:45-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Olszowska B. (s)
10:35-11:20
edukacja muzyczna
Fijak-Stasica M. (13)
11:35-12:20
j.angielski
Dyrlaga K. (8)
08:00-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Olszowska B. (8)
11:35-12:20
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
3 a-i1
08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Olszowska B. (8)
10:35-11:20
religia
Marek M. (8)
11:35-12:20
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
3 a-i2
08:00-08:45
religia
Marek M. (8)
08:50-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Olszowska B. (8)
08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Olszowska B. (8)
10:35-11:20
j.angielski
Dyrlaga K. (8)

Dziennik 3 b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (s)
08:50-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)
09:45-10:30
edukacja muzyczna
Fijak-Stasica M. (13)
10:35-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)
08:00-11:20
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)
08:00-09:35
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)
09:45-10:30
religia
Marek M. (10)
10:35-11:20
j.angielski
Dyrlaga K. (10)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)
08:50-09:35
religia
Marek M. (10)
09:45-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)
08:00-08:45
edukacja informatyczna
Włodarczyk M. (0)
08:50-09:35
j.angielski
Dyrlaga K. (10)
09:45-12:20
edukacja wczesnoszkolna
Socha M. (10)

Dziennik Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 4a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:35-13:20
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
Biel B. (14)

Dziennik Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 5a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
Cielas M. (6)

Dziennik Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 6a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:35-13:20
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
Biel B. (3)

Dziennik Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 6b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:35-12:20
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
Biel B. (9)

Dziennik Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 8a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
Cielas M. (2)

Dziennik Dziennik zajęć pozalekcyjnych z matematyki - 8b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
Cielas M. (7)